KONTAKT – O AUTORZE

Posted

O AUTORZE: Absolwent Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych Public Relations na tym samym Wydziale. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a w 2011 Rynki kapitałowe i fundusze inwestycyjne – obydwa kierunki na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy […]