Redakcja/Kontakt

Bartosz Wojciech Serenda

bartosz.serenda@serenda.pl
www.serenda.pl

Do  szybkiego kontaktu służy poniższy formularz.

Wy­cho­dzi od 1 czerwca 2011 roku.

Za treść ko­men­ta­rzy, re­klam i ogło­szeń Wy­dawca nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści. Wszyst­kie ko­men­ta­rze, re­klamy i ogło­sze­nia są własno­ścią ich au­to­rów za które, Ci au­to­rzy od­po­wia­dają. W sieci nikt nie jest anonimowy.

Wydawca niniejszej strony przestrzega prawa użytkowników do ich prywatności, zabezpieczenia ich danych osobowych i dokłada wszelkich starań do jego przestrzegania. Poniżej publikuje informacje realizowanej przez siebie Polityki prywatności, która dotyczy przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w ramach niniejszej strony internetowej.

Zbierane dane: Podczas każdej wizyty na niniejszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, logi systemowe itp. np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Oprócz tego korzystanie z niektórych funkcji niniejszej strony www wymaga rejestracji/logowania podczas których należy podać niektóre dane, między innymi adres email oraz hasło jakie będzie używane. Podczas kontaktu za pomocą poczty email, a także wysyłania komentarzy, itp. użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Wykorzystanie danych/przetwarzanie danych osobowych: Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości niniejszej strony www. Dane statystyczne, ogólne zestawienia, statystyki, podsumowania globalne itp., które mają charakter wyłącznie nieindywidualny mogą być ujawnione i/lub przekazane, ale tylko w sposób nie wskazujących na konkretnego użytkownika niniejszej strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności niniejszej strony internetowej może być wymagane podanie dodatkowych danych (korzystając z tych funkcjonalności automatycznie wyrażasz na to zgodę). Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a niniejszą stroną www będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi itp. Dane mogą zostać udostępnione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Polityki prywatności niniejszej strony www, naruszenia prawa lub podejrzenia naruszenia prawa, a także w każdej innej sytuacji, gdy będą wymagały tego przepisy prawa dane mogą zostać udostępnione organom i instytucjom do tego uprawnionym.

Kontakt z użytkownikiem: Kontakt zwrotny z użytkownikiem może przebiegać wyłącznie poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej korespondencji (np. newsletter) lub w odpowiedzi na zadane zapytanie. W przypadku użytkowników zalogowanych/zarejestrowanych, także w zakresie bieżącego informowania Użytkownika poprzez zawiadomieniach o niektórych działaniach (np. weryfikacja rejestracji/dodania komentarza itp.).

Zmiana danych: Po zarejestrowaniu się/zalogowaniu się do systemu niniejszej strony www można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji, używane do zalogowania się do systemu i wysyłki elektronicznej korespondencji (newslettera). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”): Niniejsza strona www wykorzystuje (w tym przechowuje) pliki cookies (pl-?ciasteczka). Są to głównie pliki tekstowe i służą między innymi do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony www. Użytkownik może wyłączyć tę opcję poprzez konfigurację przeglądarki internetowej z której korzysta.

Zabezpieczenie danych osobowych: W celu starannej i należytej ochrony danych osobowych niniejszej strony połączenia są zaszyfrowana z użyciem odpowiedniego protokołu. Dodatkowo bazy danych zabezpieczone są fizycznie przed wglądem i ingerencją osób trzecich. Podczas ?przechodzenia? na inne strony (nawet z użyciem umieszczonego linka przekierowującego) użytkownik robi to na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Wydawca dokłada wszelkich starań w celu zagwarantowania i zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, niemniej jednak mogą pojawić się sytuacje, wyłączone z możliwości ochrony Wydawcy (np. nieautoryzowany dostęp, a także inne związane z przesyłem danych, awariami itp.) za które Wydawca nie bierze odpowiedzialności. Wydawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu (włamania) bezzwłocznie przekaże informacje o zaistniałej sytuacji właściwym organom.

Zmiany polityki prywatności: Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Administrator danych: Bartosz Wojciech Serenda, bartosz.serenda@serenda.pl

Kontakt: Bartosz Wojciech Serenda,  bartosz.serenda@serenda.pl

Wydawca/Red. na­czelny: Bar­tosz Woj­ciech Se­renda (be.es)

Na­kład: prasa elek­tro­niczna

Kon­takt: bartosz.serenda[at]serenda.pl;