Wykształcenie

⇒STUDIA, SZKOLENIA I CERTYFIKATY

 • London School of Public Relations (międzynarodowy certyfikat PR & REPUTATION MANAGEMENT)
 • PRINCE2® FOUNDATION (międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami)
 • Absolwent  Ekonomii Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończone studia podyplomowe:
  ⇒Public Relations (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
  ⇒Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania)
  ⇒Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych – studia pod  
     patronatem prezesa Narodowego Banku Polskiego)
  ⇒Rynki kapitałowe i Fundusze Inwestycyjne (Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania)
 • Kilkadziesiąt ukończonych kursów i szkoleń z obszaru komunikacji, negocjacji, promocji i marketingu. zarządzania emocjami, motywowania zespołów itd.
 • Specjalistyczne szkolenia z public relations i budowania wizerunku np. „Stay inside the Message House, and you’ll be safe!”, czyli o budowaniu strategii PR”, czy „Content marketing, czy faktycznie jest skuteczny”